Özgeçmiş ve Yayınlar (All English and French titles listed below are directly accessible)

Doğum yeri ve yılı: İzmir, 1944
Medeni hali: evli (Berrin, 1972); iki çocuk sahibi: Ali (1973), Ayşe (1975)
Elektronik adres: cem.erogul@gmail.com

EĞİTİM:

Lise: Sen Jozef Lisesi (İstanbul): 1960
Üniversite: Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara): 1964
Yüksek lisans: Diplôme d’Etudes supérieures (DES), Faculté de Droit et des Sciences économiques (Paris):
Doktora: Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ankara): 1969

İŞ:

– A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Anayasa Hukuku asistanı: 1966
– A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Anayasa Hukuku doçenti: 1973
– A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Anayasa Hukuku profesörü: 1982
– Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın emriyle üniversiteden   uzaklaştırılma: 1983
– Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde Fransızca öğretmenliği: 1984
– Ankara Fransız Charles de Gaulle Lisesi’nde Türkçe öğretmenliği: 1985
– Danıştay’ın içtihadı birleştirme kararı uyarınca A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki Anayasa Hukuku profesörlüğüne dönüş: 1990
– Emeklilik: 2010
 
UZMANLIK ALANLARI:

– Türk anayasa düzeni
– Türk anayasa tarihi
– Çağdaş devlet düzenleri: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya
– Marksist devlet kuramı
– Dil siyaseti ve hukuku
– Marksist birey kuramı

YAYINLAR:

Telif kitaplar: (ilk baskı yılları)

 • Demokrat Parti – Tarihi ve İdeolojisi  (1970) (İstanbul: Yordam Kitap, Altıncı Basım, 2017). [Bu çalışma, Türkiye’de yapılan ilk siyasal parti monografisidir. Bir özelliği de, tarihsel maddeci yaklaşımla gerçekleştirilmiş olmasıdır.]
 • Anayasayı Değiştirme Sorunu (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1974).
 • Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosu’nun Yeri  (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1977).
 • Devlet Nedir? (İstanbul: Yordam Kitap, Beşinci Basım, 2017)  (Önce İngilizce yayınlandı: An Essay on the Nature of the State, Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1981).
 • Devlet Yönetimine Katılma Hakkı (1991) (Ankara: İmge Kitabevi, 2. Baskı, 1999).
 • Anatüzeye Giriş (“Anayasa Hukuku”na Giriş) (1993) (Ankara: İmaj Yayınevi, 15. Bası, 2016).
 • Çağdaş Devlet Düzenleri (1996) (Ankara: İmaj Yayınevi, 10. Bası, 2016).
 • Birey Nedir? (2014) (İstanbul: Yordam Kitap, 2014).
 • Marksizm ve Birey Sorunsalı (2018) (İstanbul: Yordam Kitap, 2018) [Marxism and the Individual].

Türkçe kitap bölümleri:

 • “Siyaset”, G. Atılgan&A. Aytekin (haz.), Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler (2012), İstanbul: Yordam Kitap, Altıncı Basım, 2017: 17-28.
 • “Siyasal Katılma”, G. Atılgan&A. Aytekin (haz.), Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler (2012), İstanbul: Yordam Kitap, Altıncı Basım, 2017: 195-205.

Çeviri kitaplar:

 • Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri (İlk baskı: Ankara, Sol Yayınları: 1966; ikinci baskı: Ankara, Doğan Yayınevi: 1974)
 • Karl Marx, Friedrich Engels, Felsefe İncelemeleri (İlk baskı: Ankara, Sol Yayınları: 1968; ikinci baskı: Ankara, Doğan Yayınevi: 1974; üçüncü baskı: İstanbul, Yordam Kitap: 2006; Yordam Kitap’ta dördüncü basım: 2017)
 • Maurice Duverger, Batı’nın İki Yüzü (Fazıl Sağlam’la birlikte, Ankara, Doğan Yayınevi: 1977)

Yabancı dilde kitap bölümleri:

 • The Establishment of Multiparty Rule: 1945-71” (1987),   I. C. Schick and E. A. Tonak (eds.) Turkey in Transition  (New York, Oxford: Oxford University Press: 101-143). 1990’da Türkçe çevirisi çıktı: “Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-71”, Geçiş Sürecinde Türkiye, İstanbul, Belge Yayınları: 112-158.
 • Les Influences en Turquie de la Conception Française de la Laïcité” (1996), Ankara Anlaşmasının 75. Yıldönümünde, Birinci Dünya Savaşından Günümüze Türk-Fransız İlişkileri (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 25-37)

Kitap sunuş ve önsözleri:

 • “Önsöz” (2005), Rona Aybay, Sosyalizmin Öncülerinden Robert Owen, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 9-16.
 • “Önsöz” (2009), Gökhan Atılgan, Behice Boran: Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı, İstanbul, Yordam Kitap, 11-13.
 • “Önsöz”, (2016), Himani Bannerji, Marx’tan Yeniden Doğmak, İstanbul, Yordam Kitap, 9-14.
 • “Sunuş”, (2016), Behice Boran, Sosyalizm ve Türkiye Sorunları, İstanbul, Yordam Kitap, 13-43.
 • “Önsöz”, (2018), Günal Seyit, Türkiye’de Hukuk Dilinin Dönüşümü, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık,  V-VIII.

Yabancı dilde makaleler:

Türkçe makale, yazı ve konuşmalar: (Burada, bir yığın içinden seçim yapmak zorunda kaldım. Seçtiğim makale, yazı ve konuşmaların, tarih sırasına göre kimlik bilgilerini, metinleriyle birlikte veriyorum.)

Söyleşiler:

 

Reklamlar